banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
HĐND thành phố Kon Tum khai mạc kỳ họp thứ 2
30-7-2021
Sáng ngày 29/7/2021, HĐND thành phố Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum Nguyễn Đức Tuy; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố; đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể, phòng, ban, Tòa án, Viện Kiểm sát và 34/35 vị đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND thành phố Kon Tum khai mạc kỳ họp thứ 2
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Trong phiên khai mạc, HĐND thành phố đã nghe UBND thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo hoạt động của Mặt trận về tham gia xây dựng chính quyền.

Theo báo cáo của UBND thành phố Kon Tum trình kỳ họp cho thấy: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.208 tỷ đồng, tăng 8,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 6.422 tỷ đồng, tăng 21,1%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 866.931 triệu đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020; diện tích cây trồng vụ Đông-Xuân và vụ Mùa đạt 10.315 ha; chăn nuôi ổn định và phát triển; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 173,3 ha, sản lượng thủy sản tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, thành phố đã trồng  hơn 308 ha rừng; diện tích đã đào hố để chuẩn bị trồng rừng là 283,65 ha; đã quyết định phê duyệt 24 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; đã giới thiệu và tạo việc làm mới cho 626 lao động. Đến nay, 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 84,52%, đạt 98,74% kế hoạch, tăng 0,48% so với năm 2020; 27/59 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 45,76%. Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố hiện còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ đề ra; tình trạng xây dựng sai giấy phép, không phép còn xảy ra; tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định.

Nguyên nhân chính là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Trung ương chưa phân bổ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thật quyết liệt, hiệu quả chưa cao; triển khai công việc còn lúng túng; không sát công việc; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt; ý thức chấp hành pháp luật của người dân của một bộ phận người dân còn chưa cao.

Theo chương trình, kỳ họp làm việc đến ngày 30/7/2021 để thảo luận các nội dung trình kỳ họp và dự kiến thông qua 12 nghị quyết.

TH  
Tin liên quan:
Icon HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 11
Icon HĐND huyện Ia H’Drai tổ chức Kỳ họp thứ 10
Icon HĐND huyện Ngọc Hồi họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND huyện Sa Thầy họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND huyện Ia H’Drai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 9
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY THÔNG QUA 9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 9
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE