banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
28-4-2022
Ngày 26/4/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Bá Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã xem xét báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2022 có 204 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó có 158 vụ đã xử phạt, chiếm 77,5 %; 24 vụ chưa xử phạt, chiếm 11,8 %; 22 vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác, chiếm 10,7 %.

Qua giám sát cho thấy, công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành liên quan nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng. Thông qua kế hoạch công tác hằng năm của Chi cục Kiểm lâm và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra pháp chế về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng cho toàn thể công chức của các đơn vị trực thuộc và các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn Quốc Gia, Khu bảo tồn thiên nhiên; đồng thời cử 13 công chức nghiệp vụ thanh tra pháp chế của các đơn vị trực thuộc tham gia lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính do Cục Kiểm lâm tổ chức.

Các vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời; việc lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi ban hành được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt để thi hành. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các biểu mẫu quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của một số đơn vị chưa có sự thống nhất, đồng bộ; thông tin chưa đầy đủ.                                                         

Cuộc giám sát tại Chi cục Kiểm lâm là một phần trong chuyên đề giám sát do Ban Pháp chế chủ trì. Kết quả làm việc tại đơn vị là một trong những cơ sở để Ban tổng hợp đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, cũng như đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế và trong các quy định của pháp luật./.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã xem xét báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2022 có 204 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó có 158 vụ đã xử phạt, chiếm 77,5 %; 24 vụ chưa xử phạt, chiếm 11,8 %; 22 vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác, chiếm 10,7 %.

Qua giám sát cho thấy, công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành liên quan nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng. Thông qua kế hoạch công tác hằng năm của Chi cục Kiểm lâm và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra pháp chế về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng cho toàn thể công chức của các đơn vị trực thuộc và các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn Quốc Gia, Khu bảo tồn thiên nhiên; đồng thời cử 13 công chức nghiệp vụ thanh tra pháp chế của các đơn vị trực thuộc tham gia lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính do Cục Kiểm lâm tổ chức.

Các vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời; việc lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi ban hành được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt để thi hành. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các biểu mẫu quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của một số đơn vị chưa có sự thống nhất, đồng bộ; thông tin chưa đầy đủ.                                                         

Cuộc giám sát tại Chi cục Kiểm lâm là một phần trong chuyên đề giám sát do Ban Pháp chế chủ trì. Kết quả làm việc tại đơn vị là một trong những cơ sở để Ban tổng hợp đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, cũng như đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế và trong các quy định của pháp luật./.

Tr.Anh  
Tin liên quan:
Icon Những nội dung quan trọng HĐND tỉnh sẽ thông qua tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021
Icon Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri huyện Đăk Glei
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông
Icon HĐND tỉnh giám sát nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tại UBND tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE