banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
31-5-2022
Chiều ngày 27/5/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Kon Tum.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Mô hình rau theo tiêu chuẩn VietGap tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

Trước khi làm việc với UBND thành phố Kon Tum, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng chuyển giao KH&CN trên địa bàn xã, phường: Đăk Rơ Wa, Đoàn Kết, Thắng Lợi, Nguyễn trải. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã xem xét báo cáo về hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Theo Báo cáo của UBND thành phố Kon Tum, giai đoạn 2016- 2021, UBND thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động mô hình ứng dụng chuyển giao KH&CN trên địa bàn đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Hoàn thành và triển khai ứng dụng kết quả 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thông qua dự án đã hình thành 01 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, một số sản phẩm đã đạt kết quả dự thi OCOP và được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong, ngoài tỉnh; thực hiện 12 mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN, thông qua đó góp phần thay đổi nhận thức của Nhân dân trong sản xuất nông nghiệp, tăng diện tích một số loại cây trồng có giá trị kinh tế, đa dạng cơ cấu cây trồng, tạo nguồn thu nhập cho Nhân dân, hình thành nên nhiều mô hình sản xuất hiệu quả giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn là: Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN và nhân rộng kết quả mô hình chưa được thực hiện thường xuyên; có một số mô hình thực hiện nhân rộng hiệu quả chưa cao, người dân chỉ tham gia khi có sự hỗ trợ từ các ứng dụng mô hình, còn khi mô hình kết thúc thì chưa mạnh dạn tự bỏ vốn để thực hiện; kết quả phát triển KH&CN trong giai đoạn vừa qua chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của thành phố; công tác thông tin, tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả; các nhiệm vụ KH&CN mới chỉ tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp...

Để thực hiện có hiệu quả việc sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới, đồng chí Nghe Minh Hồng, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động phát triển KH&CN; phát huy có hiệu quả vai trò của Hội đồng KH&CN trong thực hiện xác định và xét duyệt mô hình, góp phần nâng cao chất lượng mô hình khi hoàn thành, đảm bảo tính khả thi khi nhân rộng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí; khi thực hiện mô hình cần lựa chọn những hộ gia đình, cá nhân có đủ tiềm lực; hàng năm thực hiện công tác định hướng, xác định nhiệm vụ KH&CN cơ sở ưu tiên; chỉ đạo các đơn vị, xã, phường căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và tình hình thực tế đề xuất những nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thường xuyên nắm tình hình kết quả nhân rộng các nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao KH&CN trong giai đoạn; căn cứ tình hình thực tế tiếp tục có giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng các nhiệm vụ đạt kết quả, nhất là nhiệm vụ về sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, vì thành phố có vùng trồng rau lớn, tập trung; ngoài ngân sách tỉnh phân cấp, UBND thành phố nghiên cứu bố trí kinh phí để thực hiện các mô hình ứng dụng, chuyển giao hàng năm phù hợp với khả năng./.

Trương Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 16 nghị quyết chuyên đề
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon Những nội dung quan trọng HĐND tỉnh sẽ thông qua tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021
Icon Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri huyện Đăk Glei
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE