banner
Thứ 4, ngày 29/5/2024
HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
19-11-2014
Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 18/12/2012, HĐND thành phố Kon Tum tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.
HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X

Về dự Kỳ họp có đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Đình Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum; lãnh đạo UBND thành phố, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố, các vị đại biểu HĐND khóa X nhiệm kỳ 2011-2016, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQVN và các đoàn thể, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố, TT HĐND, UBND và đại diện cử tri của 21 xã phường trên địa bàn thành phố. 

          Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố được tiến hành trong 02 ngày (17-18/12/2012) tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND năm 2013; kết quả hoạt động năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; các tờ trình, báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách, phân bổ ngân sách và kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2013; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6; Thảo luận về các nội dung chưa thống nhất của các Tổ đại biểu; chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức khen thưởng cho đại biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ…

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và biểu quyết và thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND thành phố năm 2014; Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố năm 2014; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thành phố; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2014 trên địa bàn thành phố Kon Tum; Nghị quyết về phê chuẩn Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2014; Nghị quyết về phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách thành phố Kon Tum năm 2014; Nghị quyết đối với những nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh giao về UBND thành phố chủ động phân khai; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 69/2010/NQ-HĐND, ngày 22/7/2010 của HĐND thành phố Kon Tum về việc phê chuẩn điều chỉnh Đề án bê tông hóa đường hẻm các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 18/2011/NQ- HĐND, ngày 17/11/2013 của HĐND thành phố về phê chuẩn Đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 2011-2015./. (TM)

  
Tin liên quan:
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE