banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
19-11-2014
Ngày 20/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, theo đó:

Đối với huyện Đăk Hà, thành lập mới xã Đăk Long, trên cơ sở điều chỉnh 3.000 ha diện tích tự nhiên, 3.125 nhân khẩu của xã Đăk Hring và 2.800 ha diện tích tự nhiên, 1.276 nhân khẩu của xã Đăk Pxi. Xã mới Đăk Long có diện tích 5.800 ha diện tích tự nhiên và 4.401 nhân khẩu. Thành lập mới xã Đăk Ngọk trên cơ sở điều chỉnh 1.604,69 ha diện tích tự nhiên, 635 nhân khẩu của xã Ngọk Wang; 1.270 ha diện tích tự nhiên, 1.246 nhân khẩu của xã Đăk Ui và 1.042,7 ha diện tích tự nhiên, 2.391 nhân khẩu của thị trấn Đăk Hà. Xã mới Đăk Ngọk có 3.917,39 ha diện tích tự nhiên và 4.272 nhân khẩu.

Đối với huyện Sa Thầy, thành lập mới xã Ia Dom trên cơ sở điều chỉnh 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Xã mới Ia Dom có 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu. Thành lập mới xã Ia Đal trên cơ sở điều chỉnh 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu xã Mô Rai. Xã mới Ia Đal có 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu. Thành lập mới xã Ia Tơi trên cơ sở điều chỉnh 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu xã Mô Rai. Xã mới Ia Tơi có 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu.

Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, trên cơ sở điều chỉnh 1.098,43 ha diện tích tự nhiên và 1.628 nhân khẩu của xã Vinh Quang thuộc thành phố Kon Tum để phường Ngô Mây quản lý. Sau khi mở rộng, phường Ngô Mây có 1.722,73 ha diện tích tự nhiên và 4.125 nhân khẩu./. (Q Tín)

  
Tin liên quan:
Icon ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Icon CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 9 NGÀY
Icon Tăng cường hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào
Icon LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG
Icon CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ
Icon TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI
Icon GIẢM 50% THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Icon QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Icon Giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
Icon Tăng cường hơn nữa công tác chấn chỉnh và quản lý bảo vệ rừng
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE