banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước
19-11-2014
Ngày 15/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước

Theo quy định tại Quyết định này, các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các cấp phải công khai tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước; chế độ sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các chế độ, chính sách thuộc danh mục bí mật Nhà nước)...Việc công khai được thực hiện ngay sau khi chế độ, chính sách có hiệu lực thi hành; theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế công khai tài chính, ngân sách của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (trường hợp Luật có quy định khác).

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức nêu trên. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2014./. (T.An)

  
Tin liên quan:
Icon Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3
Icon Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo
Icon Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Icon Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
Icon ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Icon CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 9 NGÀY
Icon Tăng cường hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào
Icon LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG
Icon CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ
Icon TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE