banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
19-11-2014
1. Cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh Bộ tiêu chí của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng có các Bộ tiêu chí cho từng vùng miền nói chung và Bộ tiêu chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 là cơ sở để các xã đánh giá thực trạng phát triển của địa phương mình và xác định phương hướng để thực hiện. Mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí đã được phân theo 7 vùng sinh thái.

Trên cơ sở phản ánh của các địa phương, ngày 20/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, trong đó có các tiêu chí về thu nhập cơ cấu lao động, chợ, giáo dục và y tế. Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 hướng dẫn cách thực hiện tiêu chí nông thôn mới sát với thực tiễn hơn về cách hiểu và cách đánh giá mức độ đạt chuẩn có tính đến yếu tố vùng, miền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh- Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, hiện nay các bộ, ngành có liên quan đang tiếp tục rà soát các quy định hiện hành để điều chỉnh cho phù hợp thực tế từng vùng, miền, tạo điều kiện thuận lợi các các địa phương tổ chức thực hiện như: Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí văn hóa, tiêu chí giao thông,…

2. Cử tri đề nghị sớm đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Đăk Glei, tỉnh Kon Tum vì đường Hồ Chí Minh đi qua thị trấn Đăk Glei hiện nay đi qua trung tâm thị trấn, là đường 2 chiều, mặt đường hẹp, quanh co, nhiều điểm thắt cổ chai,… tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

* Bộ Giao thông vận tải trả lời:

Đây là đoạn tuyến thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) đã được đầu tư hoàn thành từ năm 2007, với quy mô 2 làn xe tiêu chuẩn cấp 3 miền núi phù hợp với Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11.

Tuy nhiên, đoạn tuyến qua thị trấn Đăk Glei có địa hình phức tạp còn nhiều tiềm ẩn không đảm bảo giao thông. Do vậy, trong thời gian tới Bộ giao thông vận tải sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức lại giao thông, tăng cường bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

3. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 673 tỉnh Kon Tum, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei dài khoảng 10 km.

* Bộ Giao thông vận tải trả lời:

Tỉnh lộ 673 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến khu di tích lịch sử ngục Đăk Glei dài 10,8km (thuộc gói thầu số 25 hạng mục BVH giai đoạn 1) được thiết kế đường cấp 6 miền núi, nền 6m, mặt 5,5m, mặt đường BTXM dày 18cm. Những vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công là do mùa mưa kéo dài, nguồn vốn bố trí chưa đủ, mặt bằng bàn giao đến tháng 8/2012 mới xong. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thường xuyên đôn đốc nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân vật lực, nguồn lực thi công để đạt tiến độ đề ra. Hiện nay dự án đã thi công được khoảng 90% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2014.

4. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính lập quỹ sản xuất để trợ giá để đảm bảo lợi nhuận cho nông dân khi giá các mặt hàng nông sản như cao su, cà phê... .xuống thp và bình ổn giá khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công tăng cao.

* Bộ Tài chính trả lời:

Theo quy định của Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật giá thì mặt hàng cao su, cà phê không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước bình ổn giá và việc lập quỹ bình ổn giá chỉ áp dụng đối với những mặt hàng: Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: Xăng động cơ (không bao gồm xăng máy bay), dầu hỏa, dầu diezeel, dầu mazut; điện bán lẻ; thóc, gạo tẻ thường.

Theo quy định của pháp luật về giá, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Cơ chế đó được thực thi với nội dung cơ bản là: Doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được quyền tự định giá theo tín hiệu khách quan trên thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá của doanh nghiệp và sử dụng biện pháp bình ổn giá khi có biến động bất thường về giá.

Mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước bình ổn giá được quy định tại Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá trong đó có biện pháp đăng ký giá thì các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gửi hồ sơ đăng ký giá với cơ quan quản lý Nhà nước. Trường hợp Nhà nước không công bố các biện pháp bình ổn giá, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật gửi hồ sơ kê khai giá về cơ quan quản lý Nhà nước. Theo đó, Nhà nước thực hiện giám sát, kiểm tra và bình ổn giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thông qua việc kiểm tra, rà soát các yếu tố hình thành giá được doanh nghiệp báo cáo khi thực hiện đăng ký giá.

Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như: vi phạm quy định về bình ổn giá không chấp hành đúng giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định, vi phạm quy định về lập phương án tính giá hàng hóa, dịch vụ, vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ, tăng giá quá mức.

Trong thời gian tới, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá nói chung, giá vật tư nông nghiệp nói riêng, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sớm hoàn thành và công bố quy hoạch phát triển sản xuất và hệ thống phân phối các sản phẩm chủ yếu: xăng dầu, phân bón, lương thực... Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo các lực lượng: Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước vê quản lý giá, việc đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá, không để các doanh nghiệp, cá nhân tăng giá, phí tùy tiện trái pháp luật.../.(Hồ Nam)

  
Tin liên quan:
Icon UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Icon Rừng thông 35 năm tuổi “kêu cứu”
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE