banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
24-7-2015
Ngày 06/7/2015, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
Ảnh minh họa

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 02 Luật hiện hành là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 để áp dụng thống nhất việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi cả nước. Luật mới gồm 17 chương, 173 điều với nhiều điểm mới quan trọng.

Luật mới bổ sung khái niệm “Quy phạm pháp luật” (Điều 3), hoàn thiện khái niệm “Văn bản quy phạm pháp luật”, giảm 05 loại văn bản quy phạm pháp luật, gồm: nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội (trừ nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; quy định rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương.

Để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong công tác lập pháp, Luật mới không quy định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội và chỉ quy định về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm (Điều 31). So với 02 Luật hiện hành, Luật năm 2015 có một số điểm đổi mới cơ bản về quy trình xây dựng, ban hành văn bản như: Tách bạch quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đó tập trung quy định về quy trình xây dựng chính sách; đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan, người có thẩm quyền, theo đó bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn bản; bổ sung nhiều quy định mới về việc tổ chức lấy ý kiến nhằm mở rộng dân chủ, tăng cường công khai, minh bạch trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm quyền sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội; về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; về những hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về văn bản quy định chi tiết; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về việc bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

Tr. Anh  
Tin liên quan:
Icon Quy định về hỗ trợ tạo việc làm
Icon Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Icon 15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Icon CHÍNH PHỦ QUY ĐINH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Icon CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Icon KHÔNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ DẦU HỎA THẮP SÁNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI
Icon KHÔNG CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG
Icon QUẢN LÝ GIÁ TỐI ĐA SỮA CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI ĐẾN HẾT 2016
Icon PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH ĐƯỢC HỖ TRỢ 2 TRIỆU ĐỒNG
Icon Hỗ trợ 20% lãi suất vay mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE