banner
Thứ 2, ngày 22/4/2024
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016 từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016
4-11-2016

Thứ, ngày

Nội dung

 

 

 

Thứ hai

(07/11)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

- Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn thành phố Kon Tum (05 ngày)

- Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn thành phố Kon Tum (05 ngày)

- Đ/c Đào Duy Thế, CVP HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn huyện Sa Thầy (05 ngày)

 

Làm việc

 

 

 

 

Thứ ba

(08/11)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

- Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn huyện Đăk Tô (03 ngày)

- Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (03 ngày)

- Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn huyện Kon Rẫy (04 ngày)

 

Làm việc

 

Thứ tư

(09/11)

Sáng

 

 

Chiều

- Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (02 ngày)

 

Làm việc

 

Thứ năm

(10/11)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h00: Họp Thường trực HĐND tỉnh (tại phòng họp số 2).

 

 

Làm việc

 

 

 

 

Thứ sáu

(11/11)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy,PCVP)

- Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc; đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 tại Khánh Hòa

 

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 09 tháng 9 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 02 tháng 9 năm 2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE