banner
Chủ nhật, ngày 21/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017
24-4-2017

Thứ, ngày

Nội dung

 

Thứ hai

(24/4)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

 

Thứ ba

(25/4)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017 tại huyện Kon Plông (02 ngày)

 

Làm việc

 

Thứ tư

(26/4)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

 

Thứ năm

(27/4)

Sáng

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị BTV Tỉnh uỷ tháng 4 năm 2017 (tại phòng họp số 02)

Làm việc

 

 

 

Thứ sáu

(28/4)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy (tại phòng họp số 2; đ/c Thế,CVP)

- 07h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc; đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 28 tại Quảng Nam (01 ngày)

- 14h00: Thường trực HĐND tỉnh dự Họp cơ quan định kỳ tháng 4/2017 (tại phòng họp số 2)

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 03 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 18 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 10 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE