banner
Chủ nhật, ngày 21/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017
13-3-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(13/3)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh (05 ngày)

Làm việc

Thứ ba

(14/3)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn Công tác của Ban Dân vận Trung ương (tại Hội trường Tỉnh ủy)

Làm việc

Thứ tư

(15/3)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ năm

(16/3)

Sáng

 

Chiều

- 07h30: Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2017 (tại Phòng họp số 02)

Làm việc

Thứ sáu

(17/3)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP)

Làm việc

 

  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 03 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 18 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 10 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE