banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Tiếp tục khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Tiếp tục chương trình, ngày 18/7/2024 đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum đã tiến hành khảo sát ...

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại thành phố Kon Tum

Tiếp tục chương trình, ngày 17/7/2024 đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum đã tiến hành khảo sát ...

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, c...

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong 6 tháng cuối năm...

Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  trong 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong 6 tháng đầu năm 2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri huyện Đăk Tô và Ngọc Hồi

Tiếp tục chương trình, ngày 05/7/2024 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri huyện Đăk Tô (tại xã Văn Lem) và huyện Ngọc Hồi (t...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri huyện Kon Rẫy và Đăk Hà

Tiếp tục chương trình, ngày 04/7/2024 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri huyện Kon Rẫy (tại xã Đăk Tơ Lung) và huyện Đăk Hà...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri huyện Ia H'Drai

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐĐBQH ngày 24/6/2024 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 03/7/2024 ...

Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 08/6/2024; đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 29/6/2024) gồm...

Một số Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sau 27,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 08/6/2024; đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 29/6/2024) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động,...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 24 đến ngày 29/6/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham g...

Bổ sung quy định ưu tiên xây dựng lực lượng và trang bị  phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Chiều ngày 27/6/2024, sau khi biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh v...

Cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng không nhân dân

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, sáng ngày 27/06/2024 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Q...

Cần cân nhắc việc thu hẹp phạm vi công chứng

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng ngày 25/6/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tị...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV

Theo Kế hoạch số 04/KH-ĐĐBQH ngày 24/6/2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 03 đến ngày 05/7/2024 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum ...

Cần bổ sung “người khuyết tật” vào nhóm đối tượng phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mua bán người

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, sáng ngày 24/6/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ Tư (từ ngày 17 đến ngày 21/6/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham...

Quốc hội thảo luận các dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Phòng không nhân dân

Chiều ngày 19/6/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum và 16 đại biểu Quốc hội của các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và thà...

Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Chiều ngày 17/6/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham gia thảo luận tại Tổ 04 đối với các dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị g...

Quốc hội thảo luận dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Chiều ngày 17/6/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham gia thảo luận tại Tổ 04 đối với các dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị g...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ Ba (từ ngày 03 đến ngày 08/6/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham...

Cần nhắc tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương

Buổi chiều ngày 08/6/2024, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục...

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)  và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

Sáng ngày 08/6/2024, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành ni...

Vấn đề hoàn thổ sau kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản

Sáng ngày 06/6/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV đã tiếp tục ...

Chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Ngày 04/6/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã tiến hành phiê...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE