banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ Ba (từ ngày 03 đến ngày 08/6/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham...

Cần nhắc tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương

Buổi chiều ngày 08/6/2024, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục...

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)  và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

Sáng ngày 08/6/2024, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành ni...

Vấn đề hoàn thổ sau kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản

Sáng ngày 06/6/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV đã tiếp tục ...

Chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường

Ngày 04/6/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã tiến hành phiê...

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ

Chiều ngày 03/6/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quan...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 27 đến ngày 31/5/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tha...

Cần có chính sách đặc biệt đối với các tỉnh miền núi, vùng cao

Chiều ngày 31/5/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục tham gia thảo luận tại Tổ 04 đối với Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số c...

Quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể

Sáng ngày 30/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội...

Ba giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới

Ngày 29/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội thảo...

Đánh thức tiềm năng phát triển của các địa phương từ văn hóa, du lịch

Sáng ngày 29/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội...

Quy định rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để đảm bảo tính khả thi

Chiều ngày 27/5/2024, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). T...

Làm rõ những tác động, ảnh hưởng của các chính sách mới

Sáng ngày 27/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc h...

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều ngày 25/5/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia thảo luận tại Tổ về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - N...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 25/5/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Quốc hội thảo luận Tổ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Chiều ngày 24-5-2024, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ đối với 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, ...

Cần sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần của cử tri  đối với các tồn tại của dự án thủy điện Đăk Đrinh

Buổi chiều 23/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phư...

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận Tổ về kinh tế-xã hội

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Buổi chiều 22/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phư...

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7

Buổi sáng 20/5/2024, sau khi đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà Quốc hội - Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng...

Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia các  dự án luật trình kỳ họp thứ 7

Vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia 05 dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao t...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Kon Plông

Buổi sáng ngày 09/5/2024, đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kon Tum và các đại biểu Quốc hộ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  thành phố Kon Tum

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH, buổi chiều ngày 08/5/2024 đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyê...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Sa Thầy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH, buổi sáng ngày 08/5/2024 đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Tu Mơ Rông

Buổi chiều ngày 07/5/2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Tu Mơ Rông trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV (tại...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE