banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ

Chiều ngày 03/6/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quan...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 27 đến ngày 31/5/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tha...

Cần có chính sách đặc biệt đối với các tỉnh miền núi, vùng cao

Chiều ngày 31/5/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục tham gia thảo luận tại Tổ 04 đối với Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số c...

Quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể

Sáng ngày 30/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội...

Ba giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới

Ngày 29/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội thảo...

Đánh thức tiềm năng phát triển của các địa phương từ văn hóa, du lịch

Sáng ngày 29/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội...

Quy định rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để đảm bảo tính khả thi

Chiều ngày 27/5/2024, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). T...

Làm rõ những tác động, ảnh hưởng của các chính sách mới

Sáng ngày 27/5/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc h...

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều ngày 25/5/2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia thảo luận tại Tổ về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - N...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 25/5/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Quốc hội thảo luận Tổ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Chiều ngày 24-5-2024, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ đối với 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Dự án Luật Quản lý, ...

Cần sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần của cử tri  đối với các tồn tại của dự án thủy điện Đăk Đrinh

Buổi chiều 23/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phư...

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận Tổ về kinh tế-xã hội

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Buổi chiều 22/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phư...

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7

Buổi sáng 20/5/2024, sau khi đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà Quốc hội - Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng...

Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia các  dự án luật trình kỳ họp thứ 7

Vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia 05 dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao t...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Kon Plông

Buổi sáng ngày 09/5/2024, đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kon Tum và các đại biểu Quốc hộ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  thành phố Kon Tum

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH, buổi chiều ngày 08/5/2024 đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyê...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Sa Thầy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH, buổi sáng ngày 08/5/2024 đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Tu Mơ Rông

Buổi chiều ngày 07/5/2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Tu Mơ Rông trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV (tại...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 7 tại huyện Đăk Glei

Buổi sáng ngày 07/5/2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Đăk Glei (tại xã Mường Hoong) trước kỳ họp thứ 7 - Quố...

Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 7

Chiều ngày 02/5/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung: Xem xét việc...

Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện Nghị quyết số 833/2023/UBTVQH15 ngày 27/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH ngày 22/4/2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2024 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tu...

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH15 ngày 02/8/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, ...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE