CMListHOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ban Dân tộc khảo sát tình trạng tảo hôn tại Đăk Glei

Ngày 07/10/2020, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Blong Tiến-Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát về giáo dục và đào tạo

Từ ngày 06 đến ngày 07/10/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Kring Ba - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với ...

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI

Chiều nay (17/9/2020), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh để thống n...

Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông

Trong 02 ngày (từ ngày 03-04/9/2020), Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Văn Ngọc-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Phá...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI

Trong các ngày (từ 05 đến 10/8/2020), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại ...

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kon Rẫy

Trong 02 ngày (từ ngày 28-29/7/2020), Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Thái Văn Ngọc cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Kon R...

HĐND tỉnh ban hành 21 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

Gần 02 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 201...

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI

Sáng nay (07/7/2020), tại thành phố Kon Tum, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 10. Đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban Th...

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình

Ngày 02/7/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình với 02 nội dung: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 11/12/2019...

Họp báo Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI

Ngày 01/7/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp báo để thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-...

HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường quyết định những vấn đề quan trọng

Sáng nay (22/6/2020), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu; miễn ...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải  tiếp xúc cử tri  huyện  Đăk Tô

Trong 3 ngày (từ ngày 17/6 -19/6/2020), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Đăk Tô tiếp xúc cử...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri phường Duy Tân

Ngày 08/6/2020, đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành...

Ban Pháp chế khảo sát về công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng tại huyện Ngọc Hồi

Ngày 03/6/2020, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Văn Ngọc-Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện...

Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khảo sát về giá nước sinh hoạt

Vừa qua, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Văn Ngọc-Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty cổ phần cấp nư...

BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI THÀNH PHỐ KON TUM

Trong 2 ngày 14-15/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Blong Tiến, Trưởng ban đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện ...

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông

Sáng ngày 06/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đo...

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà

Sáng ngày 08/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND...

BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG

Ngày 06/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Blong Tiến, Trưởng ban đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định ...

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Trong 2 ngày, ngày 5-6/5/2020, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Kon Tum do Đồng chí Phan Thị Thủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Nhà nước công - nông được thiết lập, mở ra kỷ nguyên mới của Cách mạng Việt Nam. Trong muôn vàn khó khăn thách thức...

Kỳ họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư và an sinh xã hội

Chiều ngày 17/4/2020, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI đã tổ chức kỳ họp bất thường (họp trực tuyến) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền được ...

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI

Chiều nay (27/3/2020), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh để thống n...

Ban Pháp chế giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Trong 02 ngày (12 và 13/3/2020), Đoàn giám sát của Ban Pháp chế do Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh Thái Văn Ngọc làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám s...

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết  chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2019

Chiều nay (19/02/2020), Ban Chỉ đạo chuyên mục Diễn đàn cử tri của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết năm 2019. Đồng chí Kring Ba- Ủy viên Ban...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC