banner
CMListHOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô

Buổi chiều ngày 06/5/2022 các đại biểu Quốc hội: Ông Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Ông Tô Văn Tám - Ủy viên Thường trự...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông

Buổi sáng ngày 06/5/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ R...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy

Buổi chiều ngày 05/5/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hiếu, huyện Kon Plông

Sáng ngày 05/5/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV tại xã Hiếu, huyện Kon Plôn...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH, buổi sáng ngày 04/5/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH, buổi chiều ngày 29/4/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp th...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH, buổi sáng ngày 29/4/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH, buổi chiều ngày 28/4/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp th...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH, sáng ngày 28/4/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội ...

Một số nội dung và thời gian Kỳ họp thứ Ba-Quốc hội khóa XV

Theo Công văn số 922/TTKQH-TH ngày 22/4/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 - Quốc...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Sa Thầy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV

Theo Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH ngày 22/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 28/4 đến ngày 09/5/2022 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tu...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn ...

Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15 ngày 05/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022...

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật  về công tác quy hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và Nghị quyết số 19/2021/QH15 ngày 27/...

Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp

I. Về kết quả của kỳ họp Sau 4,5 ngày làm việc (Từ ngày 04 đến 11/01/2022) với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bấ...

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của 8 Luật

Sáng ngày 10/01/2022, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ 1 - Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội N...

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Trong tuần làm việc thứ nhất của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Quốc hội khóa XV. Quốc hội đã tiến hành 3 phiên làm việc trực tuyến qua Cầu truyền h...

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 07/01/2022, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Ngu...

Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong năm 2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện những...

Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  khóa XV trong năm 2021

Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong năm 2021 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện mộ...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE