banner
CMListCHỦ TRƯƠNG MỚI - CHÍNH SÁCH MỚI
VẤN ĐỀ CHÍNH QUY HÓA CÔNG AN XÃ TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)

Luật công an nhân dân (Sửa đổi) đã tích hợp Pháp lệnh công an xã thành một nội dung của luật, mà không ban hành Luật công an xã riêng là cần thiết và ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Luật cảnh sát biển đã được kỳ họp thứ 6 của Quốc hội thông qua, đã tạo khung pháp lý đầy đủ và thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh s...

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Để tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp có nhiều chính sách và các quy định của pháp luật như chính sách pháp luật về đất đai...

Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân

Ngày 13/6/ 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩ...

Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-TTG ngày 14/6/2016 về trợ cấp một lần đối với người có thành tích thamgia kháng chiế...

Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 13/6/2016, tại Trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận công chức...

Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ngày 27/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn ph...

Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày 14/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân ...

Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III

Ngày 29/10/2015, Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBDT công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc v...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiế...

Những đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định mới

Ngày 02/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Ngày 06/7/2015, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định về hỗ trợ tạo việc làm

Ngày 09/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 16/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định vi...

15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

CHÍNH PHỦ QUY ĐINH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 15/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 5 chương,...

KHÔNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ DẦU HỎA THẮP SÁNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI

Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-TTg về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu...

KHÔNG CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG,  PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 40/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/04/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số...

QUẢN LÝ GIÁ TỐI ĐA SỮA CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI ĐẾN HẾT 2016

Theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/04/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2015, từ ngày 01/06/2015 đến hết ngày 31/12/20...

PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO SINH CON ĐÚNG CHÍNH SÁCH  ĐƯỢC HỖ TRỢ 2 TRIỆU ĐỒNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi s...

Hỗ trợ 20% lãi suất vay mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa

Ngày 16/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, cho...

Áp dụng ưu đãi cao nhất về thuế, đất cho hoạt động công nghệ thông tin

Nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức, kiến thức về công nghệ thông tin (CNTT) trong xã hội, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xu...

Khai hoang, cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Kiến nghị người lao động được chọn hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu

Theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/04/2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, sau khi xem xét đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng ...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE