banner
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
17/11/2014 12:10:48 SA

Đồng chí Dương Văn Trang

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Đồng chí: Nghe Minh Hồng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh

 

  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE