Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
17/11/2014 12:10:48 SA

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Đồng chí: Nghe Minh Hồng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh

 

  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC