banner
Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
20/11/2014 1:03:10 SA
Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và hai Ban HĐND huyện để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện, khóa XIII.

Theo đó, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện sẽ tiến hành trong 02 ngày (16 và 17/12/2014) để xem xét, cho ý kiến một số nội dung như: Tình hình hoạt động, giám sát năm 2014 của Thường trực HĐND huyện và chương trình công tác năm 2015 của HĐND huyện; chương trình giám sát năm 2015, kinh phí hoạt động năm 2015 của HĐND huyện; về lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội; về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2015; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện năm 2014; về phương án phân bổ ngân sách địa phương; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu năm 2015…

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Kon Rẫy dự kiến thông qua 6 nghị quyết như: Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2015, về chương trình giám sát năm 2015, về kinh phí hoạt động năm 2015 của HĐND huyện, nghị quyết về nhiệm vụ KT - XH, QP - AN của huyện năm 2015, nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015 và nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ./.       

Quảng Tín  
Tin liên quan:
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE