ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TINH KON TUM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
31/03/2016 1:59:33 CH
Trong 02 ngày (từ ngày 29 đến ngày 30/3/2016), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Nga-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Sở Nội vụ và một số sở, ngành, các hội trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật các tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai và 86/121 hội viên của Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh.
ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TINH KON TUM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VM

Đại hội tập trung đánh giá tình hình hoạt động của Hội VH-NT tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển VH-NT nhiệm kỳ 2015-2020; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội VH-NT tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Hội VH-NT tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Hội VH-NT tỉnh đã bám sát đường lối Văn nghệ của Đảng, tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Hội luôn chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng trẻ về văn học, nghệ thuật; quan tâm phát triển hội viên là nữ, hội viên là người dân tộc thiểu số và đã kết nạp 30 hội viên, vượt 5 người so với chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số hội viên của Hội lên 121 người, trong đó có 43 người là hội viên thuộc các Hội chuyên ngành ở Trung ương. Hoạt động sáng tác đảm bảo đúng đường lối văn nghệ của Đảng và đã tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương Kon Tum giàu đẹp đang vươn lên trong quá trình phát triển và hội nhập. Tuy vậy, mảng đề tài về mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên phong phú, đa dạng, có bề dày về lịch sử đấu tranh cách mạng còn ít được khai thác để đưa vào các tác phẩm văn học, hội họa, âm nhạc và mỹ thuật.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Chương trình số 86-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chú trọng chăm lo bồi dưỡng những cây bút trẻ tài năng; vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sáng tạo nhằm tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Đồng thời, kiên quyết lên án, phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, đẩy lùi những hoạt động văn học, nghệ thuật suy đồi, phản động đang cản trở sự phát triển của đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay, góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, những giá trị “chân, thiện, mỹ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành có 11 người. Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Phan Văn Hoàng được bầu Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Kon Tum khóa V nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã tặng lẵng hoa cho Đại hội và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân; có 01 tập thể và 17 cá nhận cũng được Hội VH-NT tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

TTDN  
Tin liên quan:
Icon Khởi công xây dựng Công trình kinh doanh thương mại và dịch vụ Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Công trình Trung tâm thương mại Hồng Khuyên tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Icon Bế mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3-2016
Icon Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Icon Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI) của Đảng
Icon Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2015
Icon Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
Icon Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nhanh các Văn kiện Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) của Đảng
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC