banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
22-8-2017
Cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị quan tâm, xem xét có chính sách ưu đãi cho các đối tượng chính sách là người có công khi tham gia giao thông công cộng được hưởng các chế độ như người cao tuổi quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời xem xét, sửa đổi Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT theo hướng quy định cụ thể đơn vị giảm giá vé và mức giảm giá vé của các doanh nghiệp vận tải giao thông đường bộ (thuộc các thành phần kinh tế) cho các đối tượng chính sách là người có công và người cao tuổi theo hướng các doanh nghiệp vận tải phải xây dựng phương án miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi và người có công để việc áp dụng được thống nhất trong cả nước
Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về nội dung “Đề nghị quan tâm, xem xét có chính sách ưu đãi cho các đối tượng chính sách là người có công khi tham gia giao thông công cộng được hưởng các chế độ như người cao tuổi quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải”

-         Trong những năm qua, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải đã và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải có những việc làm thiết thực, thực hiện tốt nhất chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng (Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-BGTVT ngày 25/12/2014 chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam thực hiện việc ưu tiên đối với người có công với cách mạng).

-     Về chính sách ưu đãi cho các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng khi tham gia giao thông công cộng, Bộ Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ phối hợp, kiến nghị để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Cụ thể:

“2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

-     Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện nhũng kết quả nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, ban hành Luật Ưu đãi người có công với cách mạng.

-     Hoàn thiện Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để trình cơ quan có thẩm quyền trong năm 2018.”

Trên cơ sở đó, bảo đảm việc hướng dẫn, triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

2. Về nội dung “xem xét, sửa đổi Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT theo hướng quy định cụ thể đơn vị giảm giá vé và mức giảm giá vé của các doanh nghiệp vận tải giao thông đường bộ (thuộc các thành phần kinh tế) cho các đối tượng chính sách là người có công và người cao tuổi theo hướng các doanh nghiệp vận tải phải xây dựng phương án miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi và người có công để việc áp dụng được thống nhất trong cả nước”

Thực hiện Luật Người cao tuổi năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, trong đó quy định: “Người cao tuổi được giảm ít nhất mười lăm phần trăm (15%) giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, máy bay chở khách”.

Triển khai thực hiện Luật, một số kết quả ngành giao thông vận tải đã thực hiện, như sau:

-     Thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, mới nhất là Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014, trong đó đã quy định chi tiết lộ trình áp dụng đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định, phương tiện xe buýt phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi; Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt...

-     Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Thông tư hướng dẫn trong đó có quy định các nội dung bảo đảm cho người cao tuổi, người khuyết tật sử dụng như: số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng, số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014 quy định về chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không, số 62/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố, số 63/2014/TT- BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ...

Ngoài ra, Bộ GTVT cùng tham gia với các Bộ, Ngành và các địa phương trong việc hướng dẫn thực hiện Luật Người cao tuổi.

-     Trên cơ' sở các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Người cao tuổi năm 2009, các đơn vị của ngành giao thông đã triển khai thực hiện nhiều ưu đãi trong hoạt động vận tải:

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của pháp luật về người cao tuổi dưới nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức về vai trò của người cao tuổi trong mọi hoạt động của xã hội cũng như đối với hoạt động liên quan tới ngành Giao thông vận tải.

+ Tổ chức giảm giá vé, phí dịch vụ cho đối tượng là người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng, có thông báo phương án hỗ trợ người cao tuối khi tham gia giao thông công cộng tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và một số nơi công cộng khác để cho người cao tuổi biết thực hiện.

+ Tuyên truyền cho các đối tượng là chủ doanh nghiệp vận tải, lái xe, lái tàu và nhân viên phục vụ trên xe có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia giao thông là người cao tuổi khi lên, xuống tàu, xe và bố trí, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý trên phương tiện.

+ Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, tại một số địa phương như: Đồng Nai, Hải Dương, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Lào Cai, Đà Nẵng, Hà Tĩnh ... là những địa phương có số lượng đơn vị vận tải hành khách tuyến cộng cộng và vận tải khách bằng xe ô tô tuyến cố định đã thực hiện giảm giá vé cho nhiều người cao tuổi khi tham gia giao thông, dành một số lượng ghế ngồi trên xe buýt, xe khách tuyến cố định cho ngưòi cao tuổi khi tham gia giao thông.

Tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: từ năm 2012 đến nay, về hạ tầng xe buýt đã đầu tư xây dựng mới nhiều nhà chờ xe buýt có mái che cho hành khách, đầu tư nhiều phương tiện xe buýt có vị trí và tạo thuận lợi cho người cao tuổi tiếp cận sử dụng. Tuyến xe buýt nhanh BRT tại nhà chờ và trên phương tiện đều có những vị trí thuận lợi cho người cao tuổi sử dụng, các thành phố đã áp dụng chính sách giảm giá vé xe buýt cho người cao tuổi.

+ Trong lĩnh vực đường thủy: một số địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu đã giảm 15% giá vé cho hành khách là người cao tuổi khi tham gia giao thông bằng tàu cao tốc cánh ngầm và trên một số tuyến khác như tuyến từ Vũng Tàu đến Vàm Láng, từ Vũng Tàu đến Cần Giờ. Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị vận tải khách có tuyến vận tải giảm giá vé cho các đối tượng là người cao tuổi khi đi phương tiện thủy, tàu cao tốc.

+ Trong lĩnh vực hàng không: Các hãng hàng không Việt Nam đang áp dụng chính sách thực hiện giảm giá vé cho Người cao tuổi đối với loại giá vé đủ (full-fare) là hạng vé ít có điều kiện hạn chế nhất. Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, hãng hàng không tiếp tục triển khai giảm giá vé cho người cao tuổi tại các phòng vé và đại lý trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Trong lĩnh vực đường sắt: trước khi có Luật Người cao tuổi, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP, ngành đường sắt đã giảm 10 - 15% giá vé đối với người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Từ ngày 01/06/2011, ngành đường sắt đã thực hiện giảm giá vé 20% đối với người cao tuổi. Theo số liệu thống kê, hàng năm ngành đường sắt đã thực hiện giảm giá vé cho người cao tuổi lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang tiếp tục thực hiện và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối vói Người cao tuổi.

-     Đối với đề nghị Bộ Giao thông vận tải có quy định cụ thể đơn vị giảm giá vé và mức giảm giá vé của các doanh nghiệp vận tải giao thông đường bộ (thuộc các thành phần kinh tế) cho các đối tượng chính sách là người có công và người cao tuổỉ theo hướng các doanh nghiệp vận tải phải xây dựng phương án miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi và người có công để việc áp dụng được thống nhất trong cả nước. Nội dung này, trước hết cần phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Người cao tuổi và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và các luật có liên quan (Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư...). Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục khuyến khích các đơn vị vận tải có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với Người cao tuổi.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cám ơn cử tri tỉnh Kon Tum đã quan tâm đến hoạt động của ngành giao thông vận tải và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ đóng góp ý kiến của cử tri tỉnh Kon Tum trong thời gian tới./.

Hồ Nam VPĐĐBQH tổng hợp  
Tin liên quan:
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị mở lại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5
Icon Những vấn đề cử tri quan tâm trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong
Icon Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri liên quan đến các dự án thủy điện
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE