banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
11-9-2017
Cử tri các tỉnh Kon Tum, Quảng Trị, Khánh Hòa và Lâm Đồng phản ánh bất cập trong các văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục chứmg nhận y khoa của các cơ sở y tế đối với người bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH và Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 cùa Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH là quá rườm rà, phức tạp và khó thực hiện, nhiều đối tượng đã bị mất giấy tờ do thiên tai, hoả hoạn; việc tìm những người cùng đơn vị xác nhận gặp nhiều khó khăn. Đề nghị xem xét sửa đổi khoản 1, Điều 26, Pháp lệnh ưu đãi người có công số 04/2012/UBTVQH13 theo hướng quy định bổ sung cho những trường hợp tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ sau ngày 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học và bản thân, con ruột bị các bệnh liên quan tới phơi nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học hoặc quy định chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp này.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri  gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng hiện nay bị mất giấy tờ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 9243/BQP-CT ngày 31/10/2014, trong đó quy định: “Trường hợp đối tượng có thời gian thực tế công tác ở chiến trường B,C,K nhưng không còn hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã công tác tại địa bàn quy định tại Khoản 1, Điều 39, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; cấp Trung đoàn và tương đương trở lên thuộc đơn vị quản lý (thời gian đối tượng công tác tại chiến trường) xác nhận về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị cho đối tượng. Đối với cơ quan, đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm xác nhận”.

Vì vậy, những trường hợp không còn giấy tờ chứng minh thời gian công tác ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định trên để được xem xét xác nhận về thời gian và địa bàn hoạt động.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, ngoài việc ban hành các Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 để hướng dẫn thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (thay thế Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH). Đồng thời, Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội thường xuyên chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn về việc giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, bổ sung chính sách đối với một số đối tượng, trong đó có chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

2. Về đề nghị sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công số 04/2012/UBTVQH13: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trong đó chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đánh giá toàn diện việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian qua để nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công vi cách mạng hiện hành./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị mở lại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5
Icon Những vấn đề cử tri quan tâm trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE