banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017
9-10-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(09/10)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2017 (tại phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh).

- 13h30: Thường trực HĐND tỉnh dự họp chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 10/2017 (tại phòng họp số 1).

Thứ ba

(10/10)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 07h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ VI (tại Hội trường Sư đoàn 10).

- 07h30: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2017 (tại huyện Đăk Tô).

Làm việc

Thứ tư

(11/10)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2017 (tại huyện Ngọc Hồi; 02 ngày).

Làm việc

Thứ năm

(12/10)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 08h00: Thường trực; lãnh đạo các Ban; lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 09/2017/NĐ-CP về “quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước” (tại Hội trường Ngọc Linh; 1,5 ngày).

Làm việc

Thứ sáu

(13/10)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 07h30: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2017 (tại huyện Kon Rẫy).

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP).

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 06 tháng 10 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 08 tháng 9 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 01 tháng 9 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE