banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017
18-8-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(21/8)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h45: Ban KT-NS và Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát Cơ quan Phát triển Bỉ về dự án CCHC của tỉnh (tại phòng họp số 2).

Làm việc

Thứ ba

(22/8)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 08h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017 (tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng; đ/c Hằng, CV).

Làm việc

Thứ tư

(23/8)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

Làm việc

Thứ năm

(24/8)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (tại phòng họp số 1; Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp).

 

Làm việc

Thứ sáu

(25/8)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP).

- 07h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh (tại khách sạn Đông Dương)

 

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 7 đến ngày 07 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE