banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 01 tháng 9 năm 2017
25-8-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(28/8)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

Làm việc

Thứ ba

(29/8)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” (tại Hà Nội, 03 ngày).

 

Làm việc

Thứ tư

(30/8)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

Làm việc

Thứ năm

(31/8)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (tại phòng họp số 1; Trưởng các Ban, Phó CVP tổng hợp).

 

Làm việc

Thứ sáu

(01/9)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy, Phó  CVP).

 

- 13h30: Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội CĐCS Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tại Hội trường HĐND tỉnh).

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 7 đến ngày 07 tháng 7 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE