banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
20-4-2018
Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố với Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, phường về chủ đề: Hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Lê Phương Nguyên-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Kon Tum chủ trì Hội nghị.
Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VM

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo các Ban của HĐND, các phòng, ban và Văn phòng HĐND-UBND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, 2 Ban của HĐND và Văn phòng cấp xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND thành phố Kon Tum và các xã, phường. Hội nghị cho rằng để tiến hành giám sát kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát, tiến hành giám sát thực tế tại cơ sở để đối chiếu với báo cáo của UBND về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; sau giám sát đã tổ chức rút kinh nghiệm để cuộc giám sát lần sau được đầy đủ, toàn diện và sát, đúng với các quy định của pháp luật hiện hành. Qua giám sát đã giúp UBND và các cơ quan, đơn vị hữu quan nhận thức rõ và nâng cao trách nhiệm trong công tác nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời xem việc giải quyết kiến nghị của cử tri là kênh thông tin trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Tuy vậy, việc giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri qua báo cáo còn nhiều nên chưa đánh giá hết kết quả đạt được; việc tổ chức triển khai giám sát theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 còn lúng túng do chưa có hướng dẫn chi tiết của các cơ quan chức năng.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát toàn diện 100% các kiến nghị của cử tri tại cơ sở; tập trung giám sát những kiến nghị nhiều lần để xác định rõ trách nhiệm của cơ quan hữu quan có thẩm quyền; tổ chức tái giám sát kết luận giám sát tại các cuộc giám sát trước; theo dõi, đôn đốc UBND và các cơ quan, đơn vị hữu quan xem xét, giải quyết đến nơi, đến chốn, thấu tình đạt lý các kiến nghị của cử tri; thực hiện chất vấn UBND và các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND.

TH  
Tin liên quan:
Icon THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND
Icon Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11/7/2017
Icon Ông Châu Ngọc Lân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đăk Hà
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Hai
Icon HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Nhất
Icon HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Icon HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE