banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016
22-4-2016
Ngày 22/4/2016, tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016.
HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Tham dự kỳ họp có đồng chí Y Hồng Hà-Phó Bí thư Thành ủy; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố; lãnh đạo UBND và các phòng, ban, Mặt trận, các đoàn thể; đại biểu HĐND thành phố…và lãnh đạo các xã, phường thuộc thành phố.

Ngoài các nội dung trình kỳ họp theo luật định, kỳ họp đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND; báo cáo đánh giá hoạt động tiếp xúc cử tri; báo cáo đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016; xem xét 02 tờ trình của UBND thành phố: Tờ trình về đề nghị phê chuẩn kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 05 năm, giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về đề nghị cho ý kiến về các danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố Kon Tum đã tổ chức được 17 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp chuyên đề và kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ; ban hành 94 nghị quyết, trong đó có 23 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực xây dựng chính quyền và địa giới hành chính; 58 Nghị quyết liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; 13 Nghị quyết liên quan đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức thành công việc lấy ý kiến của Nhân dân tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các dự án luật, nghị quyết theo quy định; tổ chức được 26 đợt giám sát, khảo sát, qua đó tổng hợp 238 ý kiến, kiến nghị. Đã tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại các địa bàn đại biểu ứng cử. Qua đó, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp được 2.085 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 725 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của tỉnh và 1.360 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Đã nhận được 24 đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân, qua xem xét chuyển 21 đơn đến các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền, trả lại 02 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo vì không đủ điều kiện để giải quyết; đã tham gia tiếp 488 lượt/566 người đến kiến nghị mà nội dung chủ yếu là kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

Ngoài ra, Kỳ họp đã xem xét, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Y Hồng Hà để nhận nhiệm vụ mới và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 05 năm, giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về đề nghị cho ý kiến về các danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

TTDN  
Tin liên quan:
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon Ông Đỗ Sum được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei
Icon HĐND huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11
Icon HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon Huyện Ngọc Hồi: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Huyện Kon Rẫy tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE