banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
16-6-2016
Ngày 03/6/2016, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện, hai Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện để thống nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Quang cảnh hội nghị

Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, bầu các Uỷ viên UBND huyện và bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Xem xét các báo cáo của Uỷ ban Bầu cử huyện về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XIII; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện...Đồng thời, xem xét và thông qua các Nghị quyết như: Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2016; Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 24/6/2016.

Dương Thị Yên  
Tin liên quan:
Icon HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon Ông Đỗ Sum được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei
Icon HĐND huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11
Icon HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon Huyện Ngọc Hồi: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 10
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE