banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018
18-6-2018

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(18/6)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế Khảo sát tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 và bổ sung sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (ngày 18, 19 tại Sở GT-VT; ngày 20, 21 tại Ban quản lý các công trình thủy lợi; 13h30 ngày 22 tại Sở TN-MT).

Làm việc

Thứ ba

(19/6)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ tư

(20/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 09h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch tham gia Đoàn Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Làm việc

Thứ năm

(21/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Phòng họp số 1; Trưởng các Ban, CVP, PCVP tổng hợp).

 

Làm việc

Thứ sáu

(22/6)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP).

- 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS họp thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (Phòng họp số 1).

- 08h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 (trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; LĐVP).

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE