banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Kon Tum
21-12-2018
Sáng nay (19/12/2018), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7.
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Kon Tum
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VM

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Kring Ba-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Tuy-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Kon Tum; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố Kon Tum; lãnh đạo Thành ủy, UBND, các phòng, ban, mặt trận, đoàn thể của thành phố Kon Tum; đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, phường và 32/35 đại biểu HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI.

Trong phiên khai mạc, kỳ họp đã nghe UBND thành phố báo cáo về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 …và một số tờ trình dự thảo nghị quyết.

Theo báo cáo của UBND thành phố Kon Tum: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Giá trị sản xuất ước đạt 26.285 tỷ đồng, tăng 18,6%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.148 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; giá trị khối lượng xây dựng cơ bản giải ngân ước thực hiện đến cuối năm 2018 đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách địa phương ước đạt 749.495 triệu đồng, đạt 117,7% dự toán HĐND thành phố quyết định; 21/21 xã, phường đều đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; số hộ nghèo chiếm 4,43%, giảm 1,2% và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 18,20%, giảm 0,23 % so với 2017; đã có 16/21 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tuy vậy, thu hồi nợ đọng thuế, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các CTMTQG và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư còn chậm; việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán còn tái diễn ở một số nới; công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai vẫn còn bất cập; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu…trật tự an toàn xã hội còn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất còn nhiều vướng mắc; nguồn lực của thành phố hạn chế; công tác chỉ đạo, điều hành có lúc, có việc chưa quyết liệt, sâu sát; năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Để đạt được mục tiêu năm 2019 là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.590.465 triệu đồng; xây dựng xã Vinh Quang đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 51%; 84% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 95,5% số hộ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh...UBND thành phố đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng về KT-XH để đạt thêm một số tiêu chí đô thị loại II; làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của thành phố để kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cánh đồng lớn; triển khai có hiệu quả các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng của đô thị Kon Tum gắn thực hiện Đề án làng du lịch cộng đồng Kon Kơtu (xã Đăk Rơ Wa); củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh công tác xã hội hoá y tế; đấu tranh chống các hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”...và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp còn nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thành phố 6 tháng cuối năm 2018 và thông báo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia xây dựng chính quyền.

Theo chương trình đã được thông qua, kỳ họp sẽ làm việc đến ngày 20/12/2018 để thảo luận các nội dung trình; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; dự kiến thông qua 11 nghị quyết.

 

TH  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân về đầu tư công
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
Icon THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND
Icon Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11/7/2017
Icon Ông Châu Ngọc Lân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đăk Hà
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Hai
Icon HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Nhất
Icon HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE