banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
28-6-2019
Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 26/6/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Trung Hải làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Quang cảnh Đại hội (Ảnh: VM)

Dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh bạn.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo của Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện các huyện và thành phố Kon Tum; 276 đại biểu đại diện các lực lượng nhân sĩ, trí thức và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; thông qua 20 tham luận.

Báo cáo trình tại Đại hội cho rằng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng; mỗi tầng lớp, mỗi giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình; dân chủ được phát huy…nhờ đó đã góp phần ổn định, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, báo cáo nêu những kết quả nổi bật của các cấp Mặt trận trong tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, với nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động trên 72,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 931 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng 105.913 suất quà, hỗ trợ lao động sản xuất, trao tặng thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giúp đỡ 26.164 hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được nhân dân đồng thuận hiến tặng 6.120 m2 đất; ủng hộ  9,6 tỷ đồng; 41.895 ngày công lao động cho các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới… Ngày hội "Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư" hàng năm là hoạt động thiết thực, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2014-2019,  nhất là huy động sự đóng góp tích cực của các lực lượng, giai tầng xã hội và các tầng lớp nhân dân địa phương tham gia hoạt động của Mặt trận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Đồng chí đề nghị, MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế; tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, từ đó chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo; giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; phát huy mạnh mẽ vai trò của người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiếu số, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công ngày hội "Đại đoàn kết các dân tộc" hàng năm.

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, cán bộ Mặt trận cần sâu sát hơn với địa bàn cơ sở; quan tâm biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng và phát huy các mô hình hiệu quả ở khu dân cư trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt sau tổng kết 10 năm cuộc vận động; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng biểu dương Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua đã không ngừng nỗ lực, tập hợp đông đảo các lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu có uy tín cao, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng để bầu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh; nên đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; kịp thời nắm bắt, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các hành động sai trái, phản cảm trong đời sống xã hội; không ngừng nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức, các hội viên có trình độ chuyên môn để thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 86 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ nhất Khóa X đã bầu Ban Thường trực có 7 vị, trong đó ông Nguyễn Trung Hải được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ông: Bùi Duy Chung và Lưu Duy Khanh được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024, gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết, với mục tiêu hành động của Mặt trận các cấp trong tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ 2019-2024 phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: Trên 80% quần chúng được tập hợp vào các tổ chức đoàn, hội; 100% cán bộ mặt trận các cấp và đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; hàng năm, trung bình có 98% khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"; 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đạt trên 80 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1000 căn nhà đại đoàn kết; 100% khu dân cư lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2024 có ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia vận động, hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 - 4%/năm; trong nhiệm kỳ chủ trì tổ chức 15 cuộc giám sát trở lên, tổ chức 10 nội dung phản biện xã hội ở cấp tỉnh. Mỗi năm, Mặt trận cấp huyện và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện ít nhất 2 cuộc giám sát chuyên đề; có 100% khu dân cư xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước…

Tại Đại hội, 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và xuất sắc cho 4 tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019; tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 66 cá nhân có thành tích xuất sắc đối với các phong trào Mặt trận giai đoạn 2014-2019; tặng quà lưu niệm đến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa IX không tiếp tục tái cử khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

TH  
Tin liên quan:
Icon Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án quan trọng
Icon Phó Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum
Icon Phó Chủ tịch nước dự ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
Icon Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho lao động nghèo tỉnh Kon Tum
Icon Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
Icon Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum lần thứ VIII thành công tốt đẹp
Icon Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ VIII thành công tốt đẹp
Icon Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Icon Thủ tướng Chình phủ cắt băng khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển Sâm Ngọc Linh
Icon Chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với đồng chí Lê Ngọc Tuấn
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE