banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
HĐND huyện Ia H’Drai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
27-4-2020
Ngày 24/4/2020, HĐND huyện Ia H’Drai Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ X để xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện.
HĐND huyện Ia H’Drai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Quang cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hữu Thạch-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan huyện và 24/26 đại biểu HĐND huyện Ia H’Drai khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện. Kết quả: ông Võ Anh Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai, nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Hữu Thạch trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm thành viên Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Tiến Dũng-nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy- HĐND-UBND huyện đã được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lương Viết Tú-Chánh Văn phòng Huyện ủy- HĐND-UBND huyện và ông Đông Văn Sơn-Trưởng phòng Tư Pháp, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 06 nghị quyết, gồm: Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ia H’Drai; Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn đầu tư còn thừa từ các công trình đã quyết toán; Nghị quyết về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi dự toán giao đầu năm 2020; Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020.

TH  
Tin liên quan:
Icon HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 9
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY THÔNG QUA 9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 9
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
Icon Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Sa Thầy khóa X
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân về đầu tư công
Icon Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
Icon THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE