banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông
15-5-2020
Sáng ngày 06/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Kon Plông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Kon Tum về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh.
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Kon Plông
Đồng chí Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giám sát tại huyện Kon Plông

Qua kết quả nghiên cứu hồ sơ và đi thực tế trước đó vào ngày 05/5/2020 đối với một số công trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn huyện và báo cáo của UBND huyện, đồng chí Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế và đề nghị UBND huyện tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới, cụ thể:

Thời gian qua, UBND huyện Kon Plông đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh. Đến ngày 29/02/2020, UBND huyện làm chủ đầu tư 04 dự án, trong đó có 02 dự án đã hoàn thành và 02 dự án đang triển khai thực hiện. Về cơ bản, UBND huyện đã triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn theo trình tự thủ tục quy định. Nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất đều vượt so với phương án đấu giá được phê duyệt. Việc triển khai đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính huyện Kon Plông và Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông Bắc đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông về tên gọi dự án chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Kon Plông được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 và chưa phù hợp với Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/4/2018 của HĐND huyện Kon Plông; Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông Bắc đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông chưa thực hiện việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016...

Thời gian tới, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo hoàn thành 02 dự án còn lại; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi, công khai các khu vực, các vị trí thực hiện khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy định.

Nguyễn Kao Thiệp  
Tin liên quan:
Icon HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon BAN DÂN TỘC GIÁM SÁT TẠI HUYỆN KON PLÔNG
Icon BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KONPLÔNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Icon HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
Icon Kỳ họp bất thường thông qua chủ trương đầu tư và an sinh xã hội
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Ban Pháp chế giám sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2019
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Kỳ họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE