banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026
1-6-2022
Sáng nay (01/6/2022), Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia lớp bồi dưỡng này có 50 đại biểu HĐND cấp huyện và một số công chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện là những người tham mưu, phục vụ cơ quan và đại biểu dân cử.
Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Quang cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện. Ảnh: VM

Trong 03 ngày (từ ngày 01-03/6/2022), các vị đại biểu và công chức tham mưu, phục vụ cơ quan dân cử sẽ tập trung nghiên cứu 09 chuyên đề, bao gồm nội dung về chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện; đặc biệt tập trung bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện và đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu, phục vụ cho hoạt động của HĐND các cấp các kỹ năng về xây dựng, ban hành nghị quyết; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện; phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của đại biểu; thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu; kỹ năng giám sát của đại biểu trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp đại biểu hiểu sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm giúp các vị đại biểu HĐND cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu của mình.

Đây là lớp đầu tiên. Được biết, từ ngày 01-24/6/2022, Trường Chính trị tỉnh sẽ tổ chức 07 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 350 đại biểu HĐNĐ cấp huyện, bình quân mỗi lớp 50 đại biểu và 35 công chức là những người tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh và cấp huyện hiện đang công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.

TH  
Tin liên quan:
Icon HĐND thành phố Kon Tum khai mạc kỳ họp thứ 2
Icon HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 11
Icon HĐND huyện Ia H’Drai tổ chức Kỳ họp thứ 10
Icon HĐND huyện Ngọc Hồi họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND huyện Sa Thầy họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND huyện Ia H’Drai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện
Icon HĐND thành phố Kon Tum họp bất thường miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ 9
Icon HĐND HUYỆN KON RẪY THÔNG QUA 9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 9
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE