banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại 06 huyện, thành phố
3-6-2022
Triển khai chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2022, từ ngày 23/5 - đến 31/5/2022 Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát trực tiếp tại một số xã, phường, thị trấn và làm việc với UBND các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Plông và thành phố Kon Tum về hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học - công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016-2021.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí  cho hoạt động Khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021  tại 06 huyện, thành phố
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng chủ trì làm việc với UBND thành phố Kon Tum

Đoàn đã tiến hành khảo sát trực tiếp 49 mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại các huyện, thành phố thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh phân cấp hàng năm (Đăk Glei: 06, Đăk Hà: 07, Ngọc Hồi: 08, Tu Mơ Rông: 07, Kon Plông: 09, thành phố Kon Tum: 12) với tổng kinh phí là 4.573,45 triệu đồng; 04 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do huyện phê duyệt thực hiện (Đăk Hà: 02, Kon Plông: 02) với kinh phí là 1.999 triệu đồng; 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do huyện chủ trì thực hiện (Đăk Glei: 01, Đăk Hà: 01, Tu Mơ Rông: 01, Kon Plông: 02, thành phố Kon Tum: 01) với kinh phí là 9.472,7 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn đã khảo sát kết quả triển khai 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có đối ứng của ngân sách tỉnh và 11 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, gồm 06 nhiệm vụ đã nghiệm thu (kinh phí thực hiện 9.369 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh giao 5.729 triệu đồng) và 06 nhiệm vụ đang thực hiện (kinh phí dự kiến 22.924 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh giao 4.977 triệu đồng).

Tại các buổi làm việc với UBND các huyện, thành phố, Đoàn Giám sát ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền huyện, xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển KH&CN trên địa bàn; đã xác định được một số mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN có hiệu quả, góp phần từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc ứng dụng tiến bộ KH&CN, những cải tiến kĩ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường, được nhân dân ủng hộ…

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Blong Tiến chủ trì làm việc với UBND huyện Đăk Glei

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động KH&CN như: đa số các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN đã triển khai mang tính chất hỗ trợ, chưa lựa chọn được hộ dân thực sự phù hợp tham gia để nâng cao hiệu quả của mô hình, công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chưa thường xuyên; một số địa phương phê duyệt mô hình để triển khai trùng với mô hình của năm trước (Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum), hoặc phê duyệt mô hình chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ KH&CN (Ngọc Hồi); một số địa phương triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được giao chủ trì, nhiệm vụ cấp cơ sở thuộc phân cấp quản lý hiệu quả chưa cao, chưa làm tốt công tác đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, định kỳ báo cáo kết quả ứng dụng về Sở KH&CN theo quy định (Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Đăk Hà)

Thời gian tới, Đoàn Giám sát sẽ tiếp tục làm việc với các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh về chuyên đề này.

Văn Thắng (tổng hợp)  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua 16 nghị quyết chuyên đề
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Icon Những nội dung quan trọng HĐND tỉnh sẽ thông qua tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021
Icon Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE