banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
8-7-2022
- Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn và các đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, phối hợp với chuyên gia để nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 12 dự án luật (Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự) trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ Tư.
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
ĐBQH Phạm Đình Thanh phát biểu tham gia thảo luận dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình số 132/CTr-ĐĐBQH ngày 15/12/2021 về giám sát năm 2022 và các chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên; Tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tố tụng hình sự tại các cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng;… Xây dựng Chương trình giám sát năm 2023.

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hàng tháng.

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4. Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,...

- Tham dự kỳ họp thứ Tư của Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Đảng đoàn Quốc hội và Nghị quyết số 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT - XH - QPAN của địa phương khi được yêu cầu. Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quy định.

- Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ Tư của Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai và hoàn thành công tác hỗ trợ, xây dựng nhà tình thương (từ nguồn xã hội hóa) cho 14 hộ chính sách, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn 7 huyện./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà và xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE