banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu
7-12-2023
Sáng ngày 07/12/2023, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Chủ tọa phiên họp có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Dự và bỏ phiếu tại phiên họp có 49/50 đại biểu HĐND tỉnh.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang bỏ phiếu tín nhiệm tại Phiên họp

Theo quy định, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; trong đợt này không lấy phiếu tín nhiệm đối với 01 người vì mới được HĐND tỉnh bầu trong năm 2023 (Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải).

Theo kết quả được công bố và được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua, tại phiên họp phát ra 196 phiếu (trong đó có 04 loại phiếu, 49 phiếu mỗi loại), thu về 196 phiếu, số phiếu hợp lệ là 196 phiếu; các đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thế Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao cao nhất và đạt trên 90%, với tỷ lệ lần lượt là 98% và 93,9%.

Kết quả cụ thể lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

KẾT QUẢ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số
phiếu

Tỷ
lệ %

Số
phiếu

Tỷ
lệ %

Số
phiếu

Tỷ
lệ %

I

Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

1

Dương Văn Trang

Chủ tịch HĐND tỉnh

48

98,0

1

2,0

0

2

Nguyễn Thế Hải

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

46

93,9

3

6,1

 0

0

3

Nghe Minh Hồng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

39

79,6

10

20,4

 0

0

4

Trần Bá Tuấn

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

36

73,5

13

26,5

 0

0

5

Hồ Văn Đà

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

44

89,8

4

8,2

1

2,0

6

Phan Thị Thủy

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

37

75,5

11

22,5

1

2,0

7

Blong Tiến

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

36

73,5

13

26,5

0

II

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Ngọc Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

42

85,7

6

12,3

1

2,0

2

Y Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

41

83,7

8

16,3

0

3

Nguyễn Ngọc Sâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

35

71,4

14

28,6

 0

0

4

Nguyễn Hữu Tháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

31

63,3

18

36,7

0

5

Bùi Thanh Bình

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

16

32,7

30

61,2

3

6,1

6

Nguyễn Văn Bình

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

46,94

23

46,94

3

6,12

7

Nguyễn Văn Điệu

Giám đốc Sở Tài chính

27

55,1

18

36,7

4

8,2

8

Nguyễn Quang Hải

Giám đốc Sở Xây dựng

30

61,2

19

38,8

 0

0

9

A Kang

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

25

51,0

20

40,8

4

8,2

10

Nguyễn Văn Lân

Giám đốc Sở Nội vụ

31

63,3

18

36,7

0

11

Nguyễn Văn Lộc

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

28

57,1

21

42,9

0

12

Nguyễn Tấn Liêm

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNN

33

67,4

15

30,6

1

2,0

13

Lê Như Nhất

Giám đốc Sở Công Thương

29

59,2

19

38,8

1

2,0

14

Nguyễn Hồng Nhật

Giám đốc Công an tỉnh

39

79,6

9

18,4

1

2,0

15

Võ Văn Thanh

Giám đốc Sở Y tế

29

59,2

20

40,8

0

16

Ngô Việt Thành

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

32

65,3

16

32,7

1

2,0

17

Trần Minh Thắng

Giám đốc Sở Tư pháp

32

65,3

17

34,7

0

18

Trần Văn Thu

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

18

36,7

26

53,1

5

10,2

19

Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban Dân tộc

24

49,0

23

46,9

2

4,1

20

Y Ly Trang

Giám đốc Sở Ngoại vụ

19

38,8

26

53,0

4

8,2

21

Nguyễn Đăng Trình

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

32

65,3

15

30,6

2

4,1

22

Trịnh Ngọc Trọng

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

40

81,7

8

16,3

1

2,0

23

Phạm Thị Trung

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

35

71,5

13

26,5

1

2,0

24

A Vượng

Chánh Thanh tra tỉnh

28

57,2

20

40,8

1

2,0

 

 

Bùi Văn Thắng  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Icon Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh làm việc UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Thường trực HĐND tỉnh khảo sát dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring (nay là xã Đăk Long), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Icon Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình với một số Sở ngành cấp tỉnh
Icon Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình đầu tư
Icon HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình tại huyện Kon Rẫy
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE