banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023
31-10-2023
Để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, vào ngày 31/10/2023, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu bế mạc kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố cùng với 49/50 vị đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, trong đó có những nội dung quan trọng, cấp bách để tạo căn cứ pháp lý cho các cấp, các ngành kịp thời triển khai thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2023 và các năm tiếp theo, như: thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phân cấp quản lý nhà nước cho UBND cấp huyện, xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023; phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm của các chương trình mục tiêu quốc gia...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh và đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sớm ban hành và chỉ đạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ cụ thể cho từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công; sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, qua đó góp phần làm cho các cơ quan hành chính của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

Tin và ảnh: Bùi Văn Thắng  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình tại huyện Kon Rẫy
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon BẾ MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2023
Icon KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2023
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua 20 nghị quyết
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2022
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE