banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2023
2-1-2024
Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong năm 2023 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm sau.
Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  trong năm 2023
ĐBQH Phạm Đình Thanh phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 5

* Về công tác giám sát, khảo sát: Đối với giám sát theo chương trình năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã bám sát yêu cầu của Kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo của các Đoàn giám sát chuyên đề, chủ động phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giám sát 04/04 chuyên đề năm 2023 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh (Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021; Tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030). Kết thúc các cuộc giám sát, Đoàn đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát và tổng hợp gửi 73 kiến nghị cụ thể tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan ở Trung ương và UBND tỉnh Kon Tum.

Đối với giám sát theo chương trình năm 2024: Thực hiện Chương trình giám sát số 02/CTr-ĐĐBQH ngày 08/12/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và đang triển khai giám sát 3 chuyên đề: (1) Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023; (2) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023; (3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Các ĐBQH tỉnh họp Tổ thảo luậnsáng ngày 10-11-3023

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ĐBQH trong Đoàn đã khảo sát trực tiếp 06 chuyên đề và khảo sát qua văn bản 03 chuyên đề về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và các chính sách, pháp luật khác trên địa bàn tỉnh để phục vụ hoạt động của Đoàn và ĐBQH tại các kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XV (Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;…). Phối hợp, tham gia 7 Đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh.

Tại các kỳ họp của Quốc hội và Phiên họp của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã có 05 lần chất vấn, tranh luận trực tiếp (Kỳ họp thứ 5: chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: tranh luận đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Kỳ họp thứ 6: tranh luận đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 01 lượt chất vấn bằng văn bản đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

*Về công tác xây dựng pháp luật: Trước các kỳ họp Quốc hội, theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan hữu quan trong tỉnh đối với 25/25 dự án luật trình Quốc hội. Đồng thời, tổ chức 01 Hội nghị lấy ý kiến tham gia các dự án luật trình Kỳ họp thứ 6.

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 3 và lần thứ 4, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã phát biểu ý kiến xây dựng, hoàn chỉnh 3 dự thảo Luật (Luật Phòng thủ dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở). Tại kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia phát biểu 28 lượt với 97 ý kiến tại các phiên thảo luận ở Hội trường và ở Tổ; đồng thời gửi 3 văn bản tham gia ý kiến xây dựng pháp luật. Tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia phát biểu 9 lượt với 37 ý kiến tại các phiên thảo luận ở Hội trường và ở Tổ; đồng thời gửi 01 văn bản tham gia ý kiến xây dựng pháp luật.

 

ĐBQH Nàng Xô Vi phát biểu thảo luận

* Về tham gia quyết định các vấn đề quan trọng: Tại kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thảo luận ở Đoàn về công tác nhân sự; đồng thời tập trung nghiên cứu, tham gia phát biểu 11 lượt với 37 ý kiến tại các phiên thảo luận ở Tổ và tại Hội trường (Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021); Gửi 1 văn bản tham gia 4 ý kiến. Tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn; đồng thời tập trung nghiên cứu, tham gia phát biểu 5 lượt với 23 ý kiến tại các phiên thảo luận ở Tổ và tại Hội trường (Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025;...); Gửi 01 văn bản tham gia 08 ý kiến.

* Đoàn đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6 tại 19 điểm của 10/10 huyện, thành phố; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tiếp xúc cử tri tại 01 điểm; tiếp xúc 01 đợt chuyên đề với cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri đã phát biểu, đề xuất 270 ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, với các cơ quan nhà nước ở tỉnh. Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn và chính quyền địa phương các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải thích, trao đổi và thông tin cho cử tri về chủ trương và chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến nội dung 223 ý kiến, kiến nghị của cử tri, được cử tri thống nhất, đồng tình. Đối với những kiến nghị chưa trả lời được ngay tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đã tập hợp, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào ngày 22 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; Đồng thời phân công đồng chí Phó trưởng Đoàn thay mặt Đoàn tiếp công dân tại Trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi có công dân đến Trụ sở yêu cầu. Tại các buổi tiếp công dân, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ theo luật định. Trong năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 149 đơn/112 vụ việc của công dân theo quy định của pháp luật.

* Đoàn luôn duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh theo luật định. Tham gia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

* Về các hoạt động khác, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn báo cáo công tác dân nguyện định kỳ hàng tháng; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; báo cáo tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023;… đúng quy định./.

Hồ Nam, VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT thị trấn Đăk Rve và xã Đăk Pxi
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT xã Ngọc Tụ và Đăk Nông
Icon Một số kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
Icon Một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 6
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Icon Cần có chính sách cụ thể đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
Icon Cần làm rõ cơ sở quy định mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE