banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
19-11-2014
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, ngày 20/12/2013, HĐND huyện Kon Plong đã tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 7, khóa XIII.

Tại kỳ họp này, ngoài các nội dung được xem xét, thông qua theo luật định, Hội đồng nhân dân huyện Kon Plong đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2013, dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2014; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Các tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014; tờ trình về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; tờ trình về kế hoạch phát triển cây cà phê xứ lạnh; Kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng; tiếp thu và giải trình về các nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình còn có ý kiến khác nhau và một số vấn đề chưa thống nhất qua thảo luận ở tổ; chất vấn và trả lời chất vấn …

Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIII đã thảo luận và thống nhất thông qua 08 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về Chương trình hoạt động; Chương trình giám sát; Kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2014; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-XH-ANQP năm 2014; Nghị quyết về thông qua kế hoạch biên chế biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014; Nghị quyết về thông qua Kế hoạch phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014-2020 và Nghị quyết về thông qua kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng, giai đoạn 2011-2015./. (Ng An)

  
Tin liên quan:
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE