banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông: Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn
19-11-2014
Năm 2013 đã khép lại. Năm mới đang đến gần. Nhìn lại một năm qua, huyện Tu Mơ Rông đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội. Tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao, đời sống đồng bào dân tộc trong huyện ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, với Tu Mơ Rông, thành quả lớn nhất đối với huyện trong năm 2013 là kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững.
Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông:  Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn
Đổi mới ở Măng Ri

Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh ta là vấn đề được đặc biệt quan tâm với mục tiêu phấn đấu trong năm giảm được 5% số hộ nghèo. Nhưng để thực hiện được là một vấn đề không phải dễ. Với Tu Mơ Rông là huyện nghèo đặc biệt khó khăn, nguồn lực hạn chế thì công tác này là vấn đề nan giải đòi hỏi phải có hướng đi phù hợp. Điều đáng mừng là năm 2013, công tác giảm nghèo của huyện lại thu được thành quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ thoát nghèo của huyện trong năm đạt 472 hộ. Đây thực sự là con số khá ấn tượng trong công tác giảm nghèo của huyện trong năm 2013.

Lẽ dĩ nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Tu Mơ Rông đạt được thành tích cao trong công tác giảm nghèo trong năm 2013 mà điều đó xuất phát từ việc huyện Tu Mơ Rông đã có những chủ trương đúng đắn, biết kết hợp hiệu quả và đồng bộ các chính sách phục vụ cho công tác giảm nghèo. Chẳng hạn như huyện đã thành lập Ban quản lý dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2013-2016. Thực hiện lồng ghép các chương trình, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho đồng bào phát triển sản xuất. Ngoài ra, cùng với việc đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói, giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình, huyện Tu Mơ Rông còn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan liên quan như Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp & PTNT, chính quyền các xã tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo; hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình giảm nghèo để nhân dân học tập, thay đổi phương thức sản xuất cũ, lạc hậu và ứng dụng KHKT vào sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh việc thâm canh tăng năng suất, đưa các loại cây con giống mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc thù của huyện vào sản xuất…       Cùng với đó, huyện Tu Mơ Rông còn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là những lao động thuộc hộ nghèo với các nghề dân dụng, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng, trang bị những kiến cơ bản trong sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm để có thu nhập cho gia đình…

Minh chứng là huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ chức 66 lớp tập huấn kiến thức trồng, chăm sóc một số loại cây trồng, vật nuôi cho 1.980 người tham gia. Hỗ trợ hơn 745 triệu đồng cho 130 hộ tham gia xây dựng mô hình nuôi cá thịt tại 5 xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Tê Xăng, Măng Ri; hỗ trợ 200 triệu đồng cho 14 hộ tham gia thực hiện 2 mô hình trồng phân tán sâm Ngọc Linh trên địa bàn 3 xã Ngọc Lây, Tê Xăng, Măng Ri. Năm 2013, Hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo có được nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết công ăn việc làm, giúp cho người nghèo tạo thu nhập vươn lên thoát nghèo. Hỗ trợ mua bò giống cho 50 hộ là những hộ nghèo và hộ đăng ký thoát nghèo năm 2013 trên bàn xã Đăk Rơ Ông với kinh phí 500 triệu đồng (10 triệu đồng/hộ). Ngân hàng chính sách huyện đã giải quyết cho 1.033 hộ vay theo chương trình cho vay hộ nghèo với tổng số tiền 17.745 triệu đồng. Trong năm 2013, huyện Tu Mơ Rông còn tổ cấp phát, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi như bời lời đỏ, cà phê Catimor, ngan Pháp, giống cá các loại, vật tư làm chuồng trại cho 2.645 hộ nghèo và những hộ thoát nghèo của năm 2012…

Đặc biệt, một chủ trương đúng đắn mới và sáng tạo của huyện Tu Mơ Rông là huyện đã thực hiện chính sách khuyến khích đối với các hộ vươn lên thoát nghèo và cam kết không tái nghèo “thưởng” 5 triệu đồng/hộ (HĐND huyện đã thông qua nghị quyết). Và chủ trương này đã được huyện Tu Mơ Rông thực hiện mang lại hiệu quả rõ rệt. Do đó, tổng số hộ thoát nghèo năm 2013 toàn huyện là 472 hộ, chiếm tỷ lệ 9,13% so với tổng số hộ trên địa bàn toàn huyện... Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 của huyện hiện còn 2.205 hộ, chiếm tỷ lệ 42,65% tổng số hộ toàn huyện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Hồng Duy- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định công tác xoá đói, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hết sức quan trọng từ đó huyện đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, những bước đi phù hợp và tổ chức cách làm, ban hành nhiều văn bản liên quan chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, thực hiện lồng ghép nguồn vốn các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo góp phần thực hiện chương trình giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện, qua điều tra, rà soát tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2013 giảm còn 42,65%.

Với những chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng bộ và phù hợp, thời gian tới huyện Tu Mơ Rông tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong công tác giảm nghèo để thực hiện giảm nghèo một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Phúc Nguyên  
Tin liên quan:
Icon Chào năm mới 2014
Icon Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước
Icon Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3
Icon Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo
Icon Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Icon Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
Icon ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Icon CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 9 NGÀY
Icon Tăng cường hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào
Icon LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE