banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
HĐND huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11
6-11-2015
Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hai Ban HĐND huyện để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XIII.
HĐND huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11
Ảnh minh họa

Ngoài các báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ theo luật định, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng như: Tờ trình về việc thông qua Đề án phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc huyện Kon Rẫy giai đoạn 2015-2020; Tờ trình về chủ trương đối với các Nghị quyết của HĐND huyện hết hiệu lực vào năm 2015; Tờ trình về chủ trương của Hội đồng nhân dân huyện đối với một số đề án thực hiện giai đoạn 2016-2020…và thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2016; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016; Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc huyện Kon Rẫy giai đoạn 2015-2020; một số nghị quyết liên quan đến chủ trương thực hiện các nghị quyết hết hiệu lực năm 2015 và một số Nghị quyết thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII sẽ tiến hành từ ngày 17 đến ngày 18/12/2015.

Q.Tín  
Tin liên quan:
Icon HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Icon Huyện Ngọc Hồi: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 10
Icon Huyện Kon Rẫy tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII
Icon HUYỆN ĐĂK TÔ: BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
Icon HĐND huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Icon Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE