banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
HĐND huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2011 - 2016
28-5-2015
Thường trực HĐND huyện Sa Thầy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện và các ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để thống nhất nội dung chương trình, thời gian và địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa IX.
HĐND huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức  kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Theo đó, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ được tiến hành trong hai ngày 02 và 03/7/2015 để xem xét và cho ý kiến đối với: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 và các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp; Tờ trình xin phê duyệt quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2014; Tờ trình về kiện toàn UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với một số chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn …

Ngoài ra, kỳ họp sẽ nghe báo cáo của Viện truởng Viện kiểm sát nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Ý kiến tham gia, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN huyện.    

          Dự kiến Kỳ họp sẽ thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách nnăm 2014; Nghị quyết chương trình hoạt động của HDND huyện 6 tháng cuối năm 2015; Nghị quyết về kiện toàn UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn./.

MT  
Tin liên quan:
Icon Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE