banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016
27-12-2016

Thứ, ngày

Nội dung

 

 

 

Thứ hai

(26/12)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn thành phố Kon Tum (0,5 ngày; đ/c Minh-TP)

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI tại huyện Đăk Tô (02 ngày; đ/c Yên-CV)

- 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn thành phố Kon Tum (05 ngày)

 

Làm việc

 

 

 

 

 

Thứ ba

(27/12)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy)

- 08h00: Đ/c Thái văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI tại huyện Kon Rẫy (04 ngày; đ/c Hường-PTP)

- 08h00: Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI tại huyện Tư Mơ Rông (03 ngày; đ/c Yiang-CV)

- 08h00: Đ/c Đào Duy Thế, CVP HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI tại huyện Sa Thầy (04 ngày; đ/c Hằng-CV)

 

Làm việc

 

 

 

Thứ tư

(28/12)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI trên địa bàn thành phố Kon Tum (03 ngày; đ/c Minh-TP)

- 8h00: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (1,5 ngày; tại Hội trường ngọc Linh)

Làm việc

 

 

Thứ năm

(29/12)

Sáng

 

 

 

Chiều

- Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI tại huyện Đăk Tô (01 ngày; đ/c Yên-CV)

 

Làm việc

 

Thứ sáu

(30/12)

 

Sáng

 

Chiều

 

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy (tại Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế,CVP)

 

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016 từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016
Icon Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE