banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017
22-5-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(22/5)

Sáng

 

 

 

Chiều

08h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017 (tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng; đ/c Hằng, CV)

 

 

Làm việc

Thứ ba

(23/5)

Sáng

 

 

Chiều

Làm việc

 

 

Làm việc

Thứ tư

(24/5)

Sáng

 

 

Chiều

Làm việc

 

 

Làm việc

Thứ năm

(25/5)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 07h30: Họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp tại phòng họp số 2)

 

 

Làm việc

Thứ sáu

(26/5)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh; đ/c Thế, CVP)

- 14h00: Thường trực, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự họp Cơ quan Văn phòng định kỳ tháng 5/2017 (tại phòng họp số 02)

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 05 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 03 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE