Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
14/06/2019 5:43:58 CH
Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tiến hành gần 10 buổi thảo luận ở hội trường về 8 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua 7 luật và 10 nghị quyết.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  cuối của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Tại Phiên thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã phát biểu tham gia 5 ý kiến về vấn đề thu hút và trọng dụng nhân tài; về đánh giá, kỷ luật cán bộ, công chức; cần quy định khôi phục lại việc làm đối với trường hợp công chức bị kết án oan; Việc đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức.

Tại Phiên thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã phát biểu tham gia 6 ý kiến về sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; Cần xác định một số nguyên tắc cơ bản nhằm làm cơ sở nền tảng cho việc sáp nhập một số ngành của chính quyền nhà nước vào một số ban, ngành của cơ quan Đảng khi điều kiện chín muồi; Vấn đề phê chuẩn kết quả bầu cử của Ủy ban nhân dân các cấp; Việc giảm số lượng cấp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và giảm số lượng Trưởng, Phó ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Vấn đề quy định Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân là ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Vấn đề phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Tại Phiên thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã phát biểu tham gia 6 ý kiến về Bổ sung việc bảo vệ tài sản của tổ chức, trong đó có cả doanh nghiệp; Về nhiệm vụ của dân quân tự vệ; Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; Việc xác nhận lý lịch của công dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao./.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội tiến hành Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đối với lĩnh vực xây dựng
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC