Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
27/05/2019 8:00:27 SA
Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 24/5/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia gần 8 buổi làm việc ở Hội trường để nghe 22 báo cáo, tờ trình, Nghị quyết và báo cáo thẩm tra về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;... Các Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi),...
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Tiến hành thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 5 Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Kiến trúc, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Y Nhàn đã phát biểu tham gia 5 ý kiến vào dự án luật này về các hành vi bị cấm trong cơ sở giáo dục; mục tiêu giáo dục phổ thông; Quy định trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; Nhiệm vụ của nhà giáo…

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 3 ý kiến vào dự án luật này về Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân; Việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam; Quy định con dưới 36 tháng tuổi theo cha, mẹ vào trại giam;…

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 4 ý kiến vào dự án luật này về Thẩm quyền xóa nợ; Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế; Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế; Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên …

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã cùng với 19 đại biểu Quốc hội của 3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái (6 đại biểu), Vĩnh Phúc (6 đại biểu) và Bến Tre (7 đại biểu) tiến hành gần 4 buổi thảo luận ở Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tại các buổi thảo luận này, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia phát biểu 5 lượt với 17 ý kiến./.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp
Icon VÀI VẤN ĐỀ QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA
Icon VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)
Icon Hoạt động trong tháng 5 và 6/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon MẤY VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (Sửa đổi)
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC