banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
CMListTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Vừa qua, đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách công tác bầu cử địa bàn huyện Đăk Glei đã ki...

Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai có 100 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/3/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận ...

Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai có 10 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Kon Tum

Ngày 16/3/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận ...

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 31/01/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhâ...

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 31/01/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW về công tác công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội...

CHỌN NGƯỜI TRÁCH NHIỆM

Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đang đến gần. Giữa bao nhiêu vấn đề đặt ra, nhiều chuyên gia nhấn mạnh tiêu chí: ứng viên phải có chiến lược...

QUỐC HỘI VIỆT NAM 70 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HÀO KHÍ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Cách mạng Tháng Tám thành công đã đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ ngai vàng phong kiến tồn tại hàng ngàn năm, lập ra ...

Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam” tỉnh Kon Tum

Vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam” tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ tổng kết và trao giải

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2015)

I. Khái quát thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Giai đoạn 1890 – 1911 Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung ) sinh ng...

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

I. Khái quát thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thà...

Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đòi hỏi tất yếu của lịch sử

Trải qua các thời kỳ thực tiễn đấu tranh khốc liệt, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và luôn đứng vững trên vũ đài chính trị, lãnh đạo toàn dân tộc Việt ...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập  Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), BBT Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum trân trọng giới...

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 – 07/5/2014)

Trang trước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE