banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
CMListTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TÁM MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã từng bước nhân nhượng và cuối cùng chịu khuất phục, xã hội Việt Nam bấy giờ ...

HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY: TỰ CHỈ TRÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc ta và của đảng ta, phong cách tư duy của Người là một tổng thể từ việc ...

PHONG CÁCH TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Có nhiều cách tiếp cận trong vấn đề phong cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên, như phương pháp phong cách làm việc khoa học thiết thực,, hiệu ...

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn...

Vấn đề quyền con người và quyền công dân luôn là mối quan tâm lớn của mọi thời đại, mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử, đều gắn liền với cuộc đấu tr...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Trang thông ti...

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.

Cách mạng tháng Mười nổ ra và thắng lợi, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ lên CNXH, thời đại của những người bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình,...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ

Pháp luật là một hiện tượng xã hội khách quan, nhưng quá trình xây dựng, và ban hành pháp luật, và đưa pháp luật vào cuộc sống lại phải thông qua yếu ...

Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử

Cách mạng tháng 8 vĩ đại đã đi vào lịch sử như một sự mẫu mực của sự kết hợp giữa sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng với sức mạnh đại đoàn kết d...

VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

Khái niệm hệ thống chính trị được sử dụng từ Hội nghị Trung ương 6 khoá VI (tháng 3 năm 1989), đó là hệ thống các tổ chức chính trị xã hội mà qua đó n...

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là nội dung cốt lõi trong chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị và cũng là trách nhiệm, bổ phận...

NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hi...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ mười, ngày 24/11/2015 gồm 27 chương, 689 điều và có hiệu lực thi hà...

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/6/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông

Trong 03 ngày (từ ngày 09-11/5/2016), đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu...

Hội nghị trực tuyến kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 17/5, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Qu...

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp thống nhất công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều ngày 6/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức họp thống nhất một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các c...

Bầu cử sớm ở một số xã biên giới và đơn vị lực lượng vũ trang ở các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Công văn số 334/HĐBCQG ngày 05/5/2016 về việc cho phép bầu cử sớm; ngày 06/5/2016, Uỷ ban Bầu cử tỉnh ...

Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử

Trong 02 ngày (từ ngày 5 đến ngày 06/5/2016), tại Hội trường Ngọc Linh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ...

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh Kon Tum

Chiều ngày 25/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị,...

Đồng chí Kring Ba, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện ĐăkTô và Ngọc Hồi

Vừa qua, đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng lãnh đạo một số sở...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Kon Tum

Ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lập danh sác...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính ...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE