banner
Thứ 3, ngày 23/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017
19-6-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(19/6)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

Làm việc

Thứ ba

(20/6)

Sáng

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI (tại huyện Sa Thầy)

- 13h30: Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện chuyên mục “Diễn đàn cử tri” trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum. (tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng)

Thứ tư

(21/6)

Sáng

 

Chiều

Làm việc

 

Làm việc

Thứ năm

(22/6)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp tại phòng họp số 01)

- 08h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017 (tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng; đ/c Hằng, CV)

Làm việc

Thứ sáu

(23/6)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh; đ/c Thế, CVP)

- 08h00: Thường trực; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI của Ban Pháp chế (tại phòng họp số 01; Lãnh đạo Văn phòng; 01 ngày)

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 05 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE