banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017
12-6-2017

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(12/6)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI (tại huyện Kon Rẫy, 02 ngày)

- 08h00: Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI (tại huyện Sa Thầy, 04 ngày)

- 13h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực, đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI (tại TP Kon Tum, 05 ngày)

Thứ ba

(13/6)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI (tại huyện Tu Mơ Rông, 03 ngày)

- 08h00: Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI (tại huyện Ngọc Hồi, 02 ngày)

Làm việc

Thứ tư

(14/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 08h00: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Quốc hội (tại Hà Nội, 03 ngày)

 

Làm việc

Thứ năm

(15/6)

Sáng

 

Chiều

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4,

HĐND tỉnh khóa XI

Thứ sáu

(16/6)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy (tại Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh; đ/c Duy, Phó CVP)

 

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 05 tháng 5 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE